Naziv tvrtke:
Porsche Inter Auto d.o.o. Solin
Sjedište tvrtke:
Salonitanska 13
21210 Solin
Pravna forma:
Telefon:
+385 800 0365
Fax:
+385 21 202 770
E-mail:
Matični broj:
080283894
Sudski registar:
Matični broj subjekta:
67492500921
PDV-ID:
1434454
IBAN:
BIC: