Naziv tvrtke:
PORSCHE INTER AUTO d.o.o.
Podružnica Porsche Split
Sjedište tvrtke:
Salonitanska 13
HR-21210 Solin
Pravna forma:
Telefon:
+385 21 202 777
Fax:
+385 21 202 770
E-mail:
Broj registra
1434454
Sudski registar:
Trgovački sud u Zagrebu
OIB
080283894
PDV-ID:
67492500921
Banka:
Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC:
Broj računa:
2484008-1500120564
IBAN:
HR8724840081500120564