Web stranica

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Jako nas raduje Vaše zanimanje za naše poduzeće. Zaštita Vaše privatnosti prilikom korištenja naših internetskih stranica Porsche Inter Auto d.o.o. posebno nam je važna. U nastavku Vas stoga želimo detaljno informirati o obradi i zaštiti Vaših osobnih podataka.

Za zaštitu podataka na ovoj internetskoj stranici odgovorno je društvo Porsche Inter Auto d.o.o. se kod korištenja i obrade osobnih podataka striktno drži važećih europskih i nacionalnih propisa o zaštiti podataka. Pravo na korištenje osobnih kao i anonimnih podataka u zakonski dopuštenom opsegu, uz ograničenja temeljem niže navedenih prava ispitanika, ima društvo Porsche Inter Auto d.o.o.

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se samo na  Porsche Inter Auto d.o.o. i povezane podstranice, no ne i na internetske stranice kojima upravljaju i koje kontroliraju treće osobe. Molimo provjerite izjave o zaštiti osobnih podataka koje se nalaze na internetskim stranicama kojima upravljaju i koje kontroliraju treće osobe jer su te internetske stranice izvan naše kontrole i Porsche Inter Auto d.o.o. ne odgovara za njihov sadržaj i mjere zaštite osobnih podataka.

[1.] Sigurnost podataka

[1.1.] Društvo Porsche Inter Auto d.o.o. je u svrhu zaštite Vaših podataka poduzelo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje Vaše podatke, između ostaloga, štite od gubitka, manipulacije ili neovlaštenog pristupa. Poduzete se mjere redovito provjeravaju i kontinuirano prilagođavaju aktualnom stanju tehnike. Ako dođe do povrede Vaših osobnih podataka koja može predstavljati veliki rizik za Vaša prava i slobode, izvijestit ćemo Vas o tome u skladu s važećim propisima.

[1.2.] Molimo imajte na umu da je za adekvatnu zaštitu Vaših osobnih podataka, osim navedenih mjera zaštite i sigurnosti poduzetih s naše strane, nužno da i Vi sami brinete o sigurnoj pohrani predanih Vam ili priopćenih korisničkih podataka i/ili lozinki te njihovoj tajnosti.

[2.] Korištenje internetskih stranica od strane maloljetnika

[2.1.] Upozoravamo da se sve obrade osobnih podataka smiju koristiti isključivo od osoba koje su navršile 16. godinu života. Zabranjuje se korištenje sustava i alata te iz toga proizišla obrada podataka korisnika ispod te dobne granice bez odgovarajuće privole roditelja/skrbnika. Ako unatoč tome dođe do takve obrade podataka, istu ćemo obustaviti čim za nju saznamo te podatke takvih osoba izbrisati.

[3.] Prikupljanje i obrada osobnih podataka

[3.1.] Podaci koje ste Vi stavili na raspolaganje
Osobne podatke obrađujemo isključivo u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka. Kad komunicirate s nama ili unosite svoje podatke u neki od obrazaca na našoj internetskoj stranici, primate na znanje da će se podaci, koje ste naveli u odgovarajućem obrascu, obraditi u niže navedene i opisane svrhe (vidi točku [5.] i [6.]).

[3.2.] Podaci koje smo mi prikupili
Kada posjetite našu internetsku stranicu, kolačići (cookies) automatski prikupljaju osobne podatke. Pobliže informacije o kolačićima koji se koriste na našoj internetskoj stranici pronaći ćete pod točkom [6.] te u našoj Smjernici za kolačiće dostupnoj na Smjernica za kolačiće

[4.] Partneri

Društvo Porsche Inter Auto d.o.o. ne provodi sve obrade osobnih podataka samo, već za to koristi pomoć profesionalnih partnera:

 • Porsche Informatik GmbH sa sjedištem u 5020 Salzburg, Austrija
 • Porsche Croatia sa sjedištem u 10010 Zagrebu
 • Vivid Planet Software GmbH sa sjedištem u 5302 Henndorf am Wallersee, Austrija
 • SIX Payment Services (Europe) S.A., 10. rue Gabriel Lippmann, L-5363 Munsbach, Luxembourg
 • Porsche Konstruktionen (KG) sa sjedištem u 5020 Salzburg, Austrija
 • društava Porsche Financijske grupe Hrvatska, sa sjedištem u 10090 Zagrebu

 a koja djeluju po nalogu i uputi društva Porsche Inter Auto d.o.o.

Partneri su pažljivo odabrani te odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama osiguravaju da se obrada Vaših podataka provodi u skladu s odredbama o zaštiti podataka i uz poštovanje Vaših prava. Partnerima nije dopušteno da osobne podatke koji su im prepušteni koriste u vlastite ili promidžbene svrhe ili da ih daju trećim osobama.

Osim toga, ni društvo Porsche Inter Auto d.o.o Vaše podatke neće prosljeđivati trećim osobama - kao što su izdavači imenika i agencije za izravni marketing.

[5.] Obrade podataka koje ne podliježu obvezi davanja privole

Detaljnije informacije o obradama podataka koje ne podliježu obvezi davanja privole nabrojene su kako slijedi.

Opći obrazac za kontakt
Obrazac za kontakt (informativni materijal o modelima, kupnja vozila, financiranje vozila, upit o terminu servisa, upit o rabljenim vozilima, dodatna oprema, pohvala i kritika, ostalo): prilikom slanja kontaktnog obrasca obrađuju se Vaši osobni podaci iz kategorija* (podaci o vozilu, kontaktni & identifikacijski podaci, odabrana(e) usluga(e), informacije o nadležnoj tvrtki te tekst Vašeg upita).
Svrha: odgovor na Vaš upit
Pravna osnova: legitimni interes, mogućnost obrade i davanje pouzdanih odgovora na Vaše individualne upite
Razdoblje pohrane: 12 mjeseci
*Točna podatkovna polja: tekst upita, marka, model vozila, registarska oznaka, prijeđena kilometraža, broj šasije, datum prve registracije, sugovornik u pogonu, način oslovljavanja, naslov, ime, prezime, tvrtka, ulica, poštanski broj, mjesto, zemlja, telefon, dostupan (od/do), telefaks, e-mail, način kontaktiranja, odabrana usluga (popravak nakon nesreće/popravak/servis), željeni termin (datum/sat), vrsta klijenta (stalni klijent/novi klijent).

Probna vožnja
Kada individualno konfigurirate vozilo ili odabirete novo postojeće vozilo, dodatno imate i mogućnost ugovaranja probne vožnje. Prilikom slanja kontaktnog obrasca za probnu vožnju Vaši se osobni podaci iz kategorija* (podaci o vozilu, kontaktni & identifikacijski podaci) obrađuju i šalju odabranom prodajnom partneru.
Svrha: priprema/provedba i obrada probne vožnje
Pravna osnova: ispunjenje ugovora, odnosno predugovorne radnje na Vaš zahtjev
Razdoblje pohrane: 12 mjeseci
*Točna podatkovna polja: model vozila, željeni termin, interes za kupnju novog vozila, način kontaktiranja, način oslovljavanja, naslov, ime, prezime, poštanski broj, mjesto, telefon, e-mail, tekst upita.

Odmah raspoloživa nova vozila (SVN)
Prilikom slanja kontaktnog obrasca za upit o vozilu na skladištu Vaši se osobni podaci iz kategorija* (podaci o vozilu, kontaktni & identifikacijski podaci) obrađuju i šalju odabranom prodajnom partneru.
Svrha: priprema/provedba i obrada kupnje vozila na skladištu
Pravna osnova: ispunjenje ugovora, odnosno predugovorne radnje na Vaš zahtjev
Razdoblje pohrane: 12 mjeseci
*Točna podatkovna polja: interes za probnu vožnju, promjena na novo vozilo, način kontaktiranja, način oslovljavanja, naslov, ime, prezime, tvrtka, ulica, poštanski broj, mjesto, telefon, dostupan (od/do), e-mail.

Internetski konfigurator vozila (CC)
Prilikom slanja kontaktnog obrasca za konfiguraciju Vaši se osobni podaci iz kategorija* (podaci o vozilu, kontaktni & identifikacijski podaci) obrađuju i šalju odabranom prodajnom partneru.
Svrha: priprema/provedba i obrada kupnje novog vozila
Pravna osnova: ispunjenje ugovora, odnosno predugovorne radnje na Vaš zahtjev
Razdoblje pohrane: 12 mjeseci
*Točna podatkovna polja: interes za probnu vožnju, promjena na novo vozilo, način kontaktiranja, način oslovljavanja, naslov, ime, prezime, tvrtka, ulica, poštanski broj, mjesto, telefon, dostupan (od/do), e-mail.

Lista želja
Prilikom pohrane podataka o vozilu (konfiguracija, vozilo na skladištu i vozilo za probnu vožnju) Vaši se osobni podaci iz polja s podacima za kontakt obuhvaćeni u carLOG-u (korisničko ime/e-mail adresa, lozinka, način oslovljavanja, naslov, ime) obrađuju i pohranjuju. 
Svrha: pohrana radi daljnje obrade i ponovnog dohvaćanja osobnih podataka vezanih uz vozilo.
Pravna osnova: ispunjenje ugovora, odnosno predugovorne radnje na Vaš zahtjev
Razdoblje pohrane: 12 mjeseci
*Točna podatkovna polja: korisničko ime, e-mail, lozinka, način oslovljavanja, naslov, naziv.

Usluga online rezervacije termina servisa (Service Buchung Online (SBO))
Uslugom online rezervacije termina servisa korisnici usluga radionica mogu u svakom trenutku i neovisno o radnom vremenu putem početne internetske stranice trgovca sami rezervirati termin servisa. Postoje dvije mogućnosti za korištenje usluge SBO. Jedan je način putem povezivanja na portal za klijente carLOG čime se Vaši matični podaci iz kategorije* (podaci za kontakt i identifikaciju) preuzimaju izravno iz aplikacije carLOG. S druge strane, usluga SBO može se koristiti i putem prijave kao gost, pri čemu se Vaši navedeni podaci iz kategorije** (odabrane usluge i proizvodi, podaci za kontakt i identifikaciju, podaci o vozilu) obrađuju automatiziranim putem za pripremu termina servisa.
Svrha: rezervacija i provedba termina servisa
Pravna osnova: ispunjenje ugovora, odnosno predugovorne radnje na Vaš zahtjev
Razdoblje pohrane: nakon uspješne rezervacije termina, privremeno pohranjeni podaci brišu se iz SBO


*Točna podatkovna polja: oslovljavanje, titula, ime i prezime, adresa e-pošte
** Točna podatkovna polja: popravak i održavanje, paketi vjernosti, ponude i akcije, osobni zahtjev za popravak, predaja vozila i odabrani termin servisa, oslovljavanje, titula, ime i prezime, broj telefona, adresa e-pošte, ulica, poštanski broj, mjesto, zemlja, marka i model vozila, broj šasije, registarske oznake, datum prve registracije

Elektronička trgovina (e-commerce)/internetska kupovina (online shop)
Nudi vam se mogućnost da putem interneta naručujete proizvode i opremu te po potrebi izvršite rezervaciju vozila. Prilikom slanja obrasca narudžbe /obrasca rezervacije Vaši će se osobni podaci obrađivati prema kategorijama* (odabrani proizvod/oprema/automobil, podaci za kontakt i identifikaciju, informacije o ovlaštenom trgovcu). Postoje dvije mogućnosti za način korištenja usluga e-commerce/online trgovine. Prva je mogućnost povezivanje s portalom za klijente carLOG pri čemu se Vaši matični podaci iz kategorije* (podaci za kontakt i identifikaciju) preuzimaju direktno s portala carLOG. Druga mogućnost uključuje korištenje usluga e-commerce/online trgovine pomoću prijave kao gost pri čemu se podaci koje ste naveli obrađuju automatiziranim putem.
Radi provođenja transakcije vaši se podaci o plaćanju prenose pružatelju platnih usluga Six Payment Services. U slučaju zaključenja transakcije, odnosno rezervacije vozila dodatno ćete putem e-maila primiti automatsku obavijest koja ima zakonsko uporište u Zakonu o elektroničkoj trgovini.
Ako se radi o proizvodima trgovca ili odabiru trgovca za adresu isporuke, Vaši će se podaci dostaviti odabranom trgovcu. Ako se radi o proizvodima uvoznika ili poslovima s trgovcima za potrebe provođenja marketinške kampanje, Vaši će se podaci dostaviti društvu Porsche Croatia d.o.o. radi provjere stope konverzije.
Svrha: Provođenje i obrada narudžbe, prodaja proizvoda, automobila i opreme, obrada rezervacije vozila/prodaje novo nabavljenih vozila uključujući predugovorni poslovni odnos, provjera stope konverzije.

Centralno upravljanje podacima o klijentima
Podaci o klijentima na razini grupacije Porsche Holding obrađuju se pomoću jedinstvenog ID broja klijenta (UCID) radi internog vođenja ažuriranih podataka te radi smanjenja protoka podataka i podržavanja IT sigurnosti uz pomoć povezanog procesa pseudonimizacije podataka. Matični podaci o klijentima u tu se svrhu centralo pohranjuju u vlastitoj bazi podataka.
Kategorije podataka: Podaci za kontakt i identifikaciju
Svrha: Osiguranje kvalitete podataka o klijentima  
Pravna osnova: Legitimni interes
Razdoblje pohrane: Matični podaci o klijentima brišu se nakon isteka posljednjeg roka za brisanje pojedine obrade podataka u nekom društvu grupacije Porsche Holding.
Prijenos gore spomenutih kategorija podataka društvu Porsche Konstruktionen GmbH & Co OG.

Prijave za posao
Imate mogućnost prijave na aktualne objavljene natječaje za radna mjesta na našoj internetskoj stranici ili upućivanja nam spontanih prijava. U svrhe prijave automatizirano obrađujemo Vaše podatke iz kategorija* (kontaktni & identifikacijski podaci, podaci o osobnim/poslovnim prilikama & značajkama, fotografija kandidata).
Svrha: svrha elektronske obrade podataka kandidata jest odabir prikladne osobe za slobodno radno mjesto (prijava zaposlenika/recruiting)
Pravna osnova: ispunjenje predugovornih radnji na Vaš zahtjev
Razdoblje pohrane: Vaši osobni podaci bit će pohranjeni do završetka selekcijskog postupka plus dodatnih 7 mjeseci. Ako ste naznačili da i u slučaju odbijene zamolbe možemo zadržati u evidenciji Vašu dokumentaciju za potrebe drugih radnih mjesta ili ako se niste prijavili za točno određeno radno mjesto, tada će se Vaši osobni podaci čuvati najdulje sedam mjeseci osim ako nas unutar takvog razdoblja ne obavijestite da možemo zadržati Vaše podatke u evidenciji sljedećih pet mjeseci.
*Točna podatkovna polja: način oslovljavanja, naslov, ime, prezime, datum rođenja, telefon, e-mail, nacionalnost, poštanski broj, mjesto, ulica/kućni broj, životopis, fotografija, ostali dokumenti.
 

Prijave za posao putem drugih komunikacijskih kanala
Ako nam dostavite otvorenu zamolbu za posao ili zamolbu temeljem oglašenog slobodnog radnog mjesta putem drugih komunikacijskih kanala (primjerice portala specijaliziranih za oglašavanje slobodnih radnih mjesta), primate na znanje da će se svi osobni podaci koje ste nam dostavili u svojem zahtjevu/zamolbi za posao odnosno kao privitak istome, u svrhu dokazivanja o ispunjenju Vaših radnih i stručnih kvalifikacija, obrađivati u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka kako bi proveli selekcijski odabir kandidata ili poduzeli potrebne radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora. 
Kategorije podatka: identifikacijski podaci, kontakt podaci, podaci o radnom iskustvu te podaci koji se odnose na profesionalne okolnosti. Osobne podatke prikupljamo izravno od Vas kada se prijavite za neku otvorenu ili željenu poziciju unutar Porsche Inter Auto d.o.o. 
U pojedinim slučajevima možemo prikupljati Vaše osobne podatke i od trećih strana, kao što su reference prethodnih poslodavaca. 
Pravna osnova: legitimni interes upravljanja ljudskim potencijalima kako bi identificirali i procijenili idealnog kandidata, osigurali naše poslovanje u skladu sa zakonskim zahtjevima, te u svrhe postavljanja i obrane naših pravnih zahtjeva.
Razdoblje pohrane: Vaši osobni podaci bit će pohranjeni do završetka selekcijskog postupka plus dodatnih 7 mjeseci. Ako ste naznačili da i u slučaju odbijene zamolbe možemo zadržati u evidenciji Vašu dokumentaciju za potrebe drugih radnih mjesta ili ako se niste prijavili za točno određeno radno mjesto, tada će se Vaši osobni podaci čuvati najdulje sedam mjeseci, osim ako nas unutar takvog razdoblja ne obavijestite da možemo zadržati Vaše podatke u evidenciji sljedećih pet mjeseci.
Primatelji podataka: zaposlenici unutar Porsche Inter Auto d.o.o. zaduženi za upravljanje ljudskim potencijalima te voditelji organizacijskih jedinica za koje podnosite zamolbu odnosno zahtjev za zaposlenje, a ukoliko ste zamolbu podnijeli putem portala specijaliziranih za oglašavanje slobodnih radnih mjesta, i zaposlenici istog izvršitelja

[6.] Obrade podataka za koje je potrebna suglasnost

[6.1] Suglasnost za obradu osjetljivih podataka sadržanih u prijavi za radno mjesto
Molimo Vas da u dokumentaciji koju ste učitali na Internet i koju ste nam stavili na raspolaganje ne navodite osjetljive podatke kao što su osobni podaci uz rasno i etničko porijeklo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu. Također Vas molimo da nam ne stavljate na raspolaganje nikakve genetske podatke, biometrijske podatke ili podatke o zdravstvenom stanju, odnosno podatke o spolnom životu i seksualnoj orijentaciji pojedinca. Iste podatke ne tražimo i ne obrađujemo, no ako se ipak odlučite staviti na raspolaganje takve osjetljive podatke, iste dostavljate svojevoljno.

[6.2] Suglasnost za držanje podataka u evidenciji
Ako ste naznačili da Vašu prijavu također i u slučaju negativnog rezultata možemo zadržati u evidenciji za eventualna druga radna mjesta ili ako se niste prijavili za konkretno radno mjesto, tada izjavljujete da ste izričito suglasni s obradom svojih osobnih podataka tijekom razdoblja od sedam mjeseca u svrhu prijave za radno mjesto i regrutiranje.

[7.] Kolačići i Social Plug-ins

[7.1.] Podatke prikupljamo automatski koristeći kolačiće. Kolačić (cookie) je mala tekstualna datoteka koja pohranjuje postavke za internet. Tu tehnologiju koriste gotovo sve internetske stranice. Vaš internetski preglednik preuzima tu datoteku prilikom prvog posjeta određenoj internetskoj stranici. Prilikom sljedećeg otvaranja te stranice s istim terminalnim uređajem kolačić i u njemu sadržane informacije šalju se ili internetskoj stranici koja ih je generirala (First Party cookie) ili drugoj internetskoj stranici kojoj pripada (Third Party cookie). Na taj način internetska stranica prepoznaje da je već posjećena preko tog internetskoj preglednika te u nekim slučajevima prilagođava sadržaj koji se prikazuje.

[7.2.] Pobliže informacije o kolačićima koji se koriste na našim stranicama pronaći ćete u našoj Smjernici za kolačiće Smjernica za kolačiće.

[8.] Prava koja Vam pripadaju

Vezano uz obradu osobnih podataka, imate pravo ostvariti sljedeća prava:

[8.1.] Pravo na pristup osobnim podacima
Možete zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci i u kojoj mjeri.

[8.2.] Pravo na ispravak
Obrađujemo li Vaše nepotpune ili netočne osobne podatke, u svako doba možete zatražiti njihov ispravak odnosno njihovu dopunu. Ako ste uspostavili korisnički račun, u svakom trenutku možete sami pristupiti svojim osobnim podacima te iste sami ispraviti ili dopuniti. Povrh toga svoj korisnički račun možete u svako doba i zatvoriti.

[8.3.] Pravo na brisanje
Možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako svrha u koju su isti prikupljani više ne postoji, ako se radi o nezakonitoj obradi, ako obrada nerazmjerno zadire u Vaše zaštićene legitimne interese ili se obrada podataka oslanja na Vašu privolu koju ste povukli.

Međutim, morate pritom voditi računa o mogućem postojanju drugih razloga koji bi mogli biti protivni potpunom brisanju Vaših podataka, primjerice zakonom uređene obveze pohranjivanja, postupci u tijeku, postavljanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva, itd.

[8.4]. Pravo na ograničenje obrade
Imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka
- ako osporavate točnost Vaših podataka, i to tijekom razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti podataka,
- ako je obrada Vaših podataka nezakonita, ali ste brisanje odbili i umjesto toga tražite ograničavanje korištenja podataka,
- ako nam za predviđenu svrhu podaci više nisu potrebni, a Vi ih još uvijek trebate za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, ili
- ako ste na obradu podataka uložili prigovor.

[8.5.] Pravo na prenosivost podataka
Podatke koje ste nam ustupili i koje obrađujemo na temelju Vaše privole ili radi izvršavanja ugovora, a njihova obrada se provodi automatiziranim putem, ćemo Vam predati na Vaš zahtjev u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. Ako je to tehnički izvedivo, možemo ih i direktno prenijeti drugom voditelju obrade, ovisno o Vašem zahtjevu.

[8.6.] Pravo na podnošenje prigovora
Obrađujemo li Vaše podatke radi izvršavanja zadaća od javnog interesa, izvršavanja javnih ovlasti ili obradu temeljimo na potrebama naših legitimnih interesa, možete uložiti prigovor na obradu podataka ako postoji jači interes za zaštitom Vaših podataka. Prigovor na slanje marketinških reklama možete podnijeti u svako doba bez navođenja razloga.

[8.6.1] Posebno pravo na prigovor protiv obrade podataka
Ako se obrada Vaših podataka provodi za potrebe izravnog marketinga ili profiliranje i pritom se temelji na legitimnom interesu, tada imate pravo u bilo kojem trenutku uputiti prigovor na takvu obradu(-e) podataka koja se provodi radi izravnog marketinga.

[8.7.] Pravo na žalbu
Ako smatrate da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili propise o zaštiti osobnih podataka i time doveli do povrede Vaših interesa, prava ili sloboda, molimo kontaktirajte nas kako bismo mogli razjasniti sva moguća pitanja.

Sva gore navedena prava možete ostvariti izravno pri Porsche Inter Auto upućivanjem poruke elektroničke pošte na zastita.podataka@porsche.hr.
Osim direktno nama, možete se obratiti sa svojim prigovorom ili žalbom i nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka u RH – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Download obrasca Zahtjev za ostvarivanje prava

[9.] Izmjena izjave o zaštiti osobnih podataka

[9.1.] Ova izjava o zaštiti osobnih podataka posljednji put je ažurirana dana 01.11.2020. U slučaju bitnih promjene izjave o zaštiti osobnih podataka, će na naslovnici naše web stranice sljedećih 30 dana stajati obavijest o navedenoj promjeni. Daljnjim korištenjem naše web stranice dajete svoju suglasnost predmetnim promjenama.

[10.] Kontaktni podaci voditelja obrade

Porsche Inter Auto d.o.o.
Ul. Velimira Škorpika 21-23, 10090 Zagreb

Kontakt podaci - zaštita podataka:
zastita.podataka@porsche.hr
Telefon: 0800 0365
 

Tvrtka

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

 

Ovom Izjavom o zaštiti podataka želimo Vas informirati o načinu, opsegu i svrsi  obrade Vaših osobnih podataka te pravima koja su Vam dostupna.

Ova Izjava o zaštiti podataka odnosi se isključivo na usluge društva Porsche Inter Auto d.o.o., no ne i na obrade podataka trećih strana. Za obrade podataka koje Porsche Inter Auto d.o.o. provodi u vezi s internetskim stranicama i aplikacijama odgovarajuće informacije pronaći ćete na dotičnim stranicama ili u aplikacijama.

Voditelj obrade za obrade podataka navedene u nastavku je Porsche Inter Auto d.o.o.

Porsche Inter Auto d.o.o.
Velimira Škorpika 21-23
10090 Zagreb
zastita.podataka@porsche.hr

U slučaju pitanja uvijek se možete obratiti službeniku za zaštitu podataka društva Porsche Inter Auto d.o.o., gđi. Ivani Juratović Mijatović,  putem gore navedenih podataka za kontakt. 

[1.] Sigurnost podataka

U svrhu zaštite Vaših podataka društvo Porsche Inter Auto d.o.o. poduzelo je prikladne tehničke i organizacijske mjere koje Vaše podatke štite od gubitka, manipulacije ili neovlaštenog pristupa. Poduzete mjere podliježu redovitoj provjeri te se kontinuirano prilagođavaju aktualnom stanju tehnike.

[2.] Partneri

Društvo Porsche Inter Auto d.o.o. ne provodi sve obrade osobnih podataka samostalno, već za određene  usluge koristi pomoć profesionalnih partnera u poslovima IT podrške, osiguranja, financiranja, špedicije i dr. Kategorizaciju naših pružatelja usluga/primatelja podataka pronaći ćete u odgovarajućim obradama podataka. Partneri su pažljivo odabrani te odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama osiguravaju da se obrada Vaših podataka provodi u skladu s odredbama o zaštiti podataka i uz poštovanje Vaših prava. Partnerima nije dopušteno da osobne podatke koji su im prepušteni koriste u vlastite ili promidžbene svrhe ili da ih daju neovlaštenim trećim stranama.

[3.] Svrhe obrade osobnih podataka

3.1. Prodaja vozila (novih i rabljenih)

U svrhe prodaje novih i rabljenih vozila prikupljamo podatke koji su nužni za sklapanje ugovora o kupoprodaji. Proces prodaje vozila uključuje dostavljanje informacija o vozilu na zahtjev potencijalnog kupca, utvrđivanje identiteta kupca, organiziranje probne vožnje, izradu personalizirane ponude, procjenu vrijednosti rabljenog vozila (ukoliko se vrši i otkup rabljenog vozila), obradu narudžbe, isporuku i prodaju, odnosno plaćanje vozila.

Podaci koje pri tome prikupljamo uključuju identifikacijske i kontakt podatke, podatke o kreditnoj sposobnosti i financijski podatke.                                                                            

Pravna osnova za obradu osobnih podataka u navedene svrhe je poduzimanje predugovornih radnji na zahtjev kupca, odnosno izvršavanje prava i obveza iz ugovora o kupoprodaji vozila.

3. 2. Servis i dodatne usluge

U svrhe pružanja servisnih usluga prikupljamo podatke koji su nužni za obradu radnih naloga servisne radionice i naloga za nužne dodatne popravke uklj. obavijest o završetku popravaka, prodaju rezervnih dijelova, alata i opreme, određivanje okvirne cijene i termina, iznajmljivanje zamjenskog vozila tijekom servisa te naplatu izvršenih usluga.

Podaci koje pri tome prikupljamo i obrađujemo uključuju identifikacijske podatke i podatke o vozilu.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka u navedene svrhe je poduzimanje predugovornih radnji na zahtjev kupca, odnosno izvršavanje prava i obveza koje proizlaze iz korištenja usluge servisa i prodaje rezervnih dijelova za vozila.

3.3. Jamstvo (redovno jamstvo, mobilno jamstvo, kulanca)

Ovisno o vrsti jamstva na vozila, jamstva na dodatnu opremu i rezervne dijelove te pružene ostale usluge Vaše osobne podatke obrađujemo kako bismo utvrdili opseg Vaših prava iz jamstva i ispunili naše ugovorne obveze.

Podaci koje pri tome prikupljamo i obrađujemo su identifikacijski podaci, podaci o vozilu i podaci iz ugovora.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka u navedene svrhe je izvršenje prava i obveza koja proizlaze iz jamstva.

3.4. Izvršavanje zakonskih obveza

Pružanje naših usluga regulirano je posebnim zakonskim propisima sukladno kojima smo, prije sklapanja, za vrijeme trajanja i nakon prestanka poslovnog odnosa, obvezni obrađivati Vaše podatke kada nam ih pružate u svojstvu prodavatelja, kupca, korisnika usluga servisa i drugih usluga.

Takve obveze podrazumijevaju fiskalizaciju računa, provođenje mjera za osiguranje sigurnosti po preporuci proizvođača i dr.

U navedenim postupcima prikupljamo i obrađujemo samo one podatke koji su nužni za ostvarenje svrhe obrade ili definirani zakonskim propisom.

3.5. Ostvarenje naših legitimnih interesa

U okviru odnosa s kupcima Porsche Inter Auto d.o.o. ima određene legitimne interese za obradu osobnih podataka. Takve obrade osobnih podataka provode se isključivo kada su naši interesi opravdani i nemaju negativnog utjecaja na Vaša prava i slobode.

Temeljem legitimnog interesa providimo sljedeće obrade:

 • ispitivanje zadovoljstva kupaca;
 • unapređenje kvalitete usluga kroz snimanje dolaznih poziva call centru;
 • zaštita sigurnosti ljudi, imovine i poslovanja (npr. video nadzor);
 • priprema i analiza poslovnih pokazatelja za potrebe upravljanja poslovanjem (interno izvještavanje);
 • kontrolu pridržavanja zakonskih i internih propisa kod poslovnih procesa (interna revizija).

U navedenim postupcima prikupljamo i obrađujemo samo one podatke koji su nužni za ostvarenje svrhe obrade.

Na obradu podataka temeljem našeg legitimnog interesa možete uložiti prigovor u svakom trenutku.      U tom slučaju Porsche Inter Auto d.o.o. će razmotriti Vašu posebnu situaciju, te neće više obrađivati Vaše osobne podatke osim kada postoje uvjerljivi legitimni razlozi koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode.

3.6. Marketinške aktivnosti

U svrhe izravnog marketinga naših proizvoda i usluga obrađujemo Vaše identifikacijske i kontakt podatke, te podatke koji se odnose na kupljeni proizvod ili uslugu.

Marketinške aktivnosti provode se kroz slanje informacije o proizvodima, uslugama, dogovorenim terminima te drugim promotivnim događanjima. Uključuju također informiranje kupca o predstojećem isteku jamstva, mobilnog jamstva i posebnim pogodnostima servisa.

Ove obrade temelje se na Vašoj privoli koju u svakom trenutku možete povući.

3.7. Selekcijski postupak odabira kandidata za radno mjesto

Ako ste se prijavili na raspisani natječaj za slobodno radno mjesto obradit ćemo Vaše osobne podatke u svrhu dokazivanja radnih i stručnih kvalifikacija te procjene idealnog kandidata kao i donošenja odluke o zapošljavanju temeljem dostavljenih informacija iz natječajne dokumentacije i provedenih intervjua.

Ukoliko ne budete odabrani na natječaju, Vaše podatke ćemo zadržati u bazi  do 7 mjeseci isključivo temeljem Vaše privole.

Podatke koje nam šaljete kroz otvorene zamolbe čuvat ćemo do povlačenja privole za obradu osobnih podatka, a najdulje 7 mjeseci.

[4.] Razdoblje čuvanja podataka

Vaše osobne podatke čuvamo sukladno svrhama za koje su prikupljeni, te pravnim osnovama obrade. Pojedini zakonski propisi točno definiraju rokove čuvanja podataka kao primjerice Zakon o računovodstvu temeljem kojeg 11 godina čuvamo podatke koji su sastavni dio fiskalnog računa.

U obradama podataka za koje rokovi čuvanja nisu definirani zakonskim propisima, podatke čuvamo za vrijeme trajanja ugovornog odnosa, odnosno do maksimalno 7 godina od prikupljanja podataka.

Ukoliko Vaše podatke obrađujemo na temelju privole, podaci će se brisati nakon što privolu povučete.

U slučaju postavljanja i obrane pravnih zahtjeva podaci će se čuvati dokle god takav postupak ne bude pravomoćno okončan (postupak za naknadu štete, naplatu potraživanja i drugi sudski postupci).

[5.] Prava ispitanika

Ako se obrada temelji na danoj privoli, kao ispitanik imate pravo u bilo kojem trenutku povući takvu privolu.

Ovisno o pravnoj osnovi i načinu obrade podataka imate pravo na pristup podacima (čl. 15. GDPR-a), pravo na ispravak (čl. 16. GDPR-a), pravo na brisanje (čl. 17. GDPR-a), pravo na ograničenje obrade (čl. 18. GDPR-a), pravo na prigovor (čl. 21. GDPR-a) i pravo na prenosivost podataka (čl. 20. GDPR-a).

Svoja prava možete ostvariti izravno pri Porsche Inter Auto d.o.o. putem obrasca „Zahtjev za ostvarivanje prava“ odnosno upućivanjem poruke elektroničke pošte na adresu:
zastita.podataka@porsche.hr

Download obrasca Zahtjev za ostvarivanje prava

Ako smatrate da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti osobnih podataka i time doveli do povrede Vaših prava, molimo kontaktirajte nas kako bismo mogli razjasniti sva moguća pitanja.

Osim direktno nama, možete uložiti pritužbu i nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka u RH – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

 

[6.] Promjene u Izjavi o zaštiti osobnih podataka

Ova izjava o zaštiti osobnih podataka posljednji put je ažurirana dana 11.11.2020. U slučaju bitnih promjene izjave o zaštiti osobnih podataka, će na naslovnici naše web stranice sljedećih 30 dana stajati obavijest o navedenoj promjeni.